Liên hệ

+Hà Nội, Việt Nam

 • Địa chỉ văn phòng  Hoan kiem District, Hanoi, Vietnam
 • Số điện thoại đặt chỗ +84-4-3747 4848
 • Số fax đặt chỗ +84-4-3747 4848
 • Số fax mua vé +84-4-3747 4848
 • Thời gian hoạt động của Hotline Monday~Friday : 08:00 – 17:00/Saturday : 08:00 – 12:00
 • Địa chỉ phòng vé Ly Nam De, Hoan kiem Dist., Ha Noi, VietNam
 • Số Fax phòng vé +84-4-3747 4848
 • Thời gian hoạt động của quầy vé Monday~Friday : 08:00 – 17:00/Saturday : 08:00 – 12:00
 • Số điện thoại tại sân bay +84-3747 4848

+Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Địa chỉ văn phòng  Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Số điện thoại đặt chỗ +84-8-3920 5999
 • Số fax đặt chỗ +84-8-3920 5666
 • Số fax mua vé +84-8-3920 5666
 • Thời gian hoạt động của Hotline Monday~Friday : 08:00 – 17:00/Saturday : 08:00 – 12:00
 • Địa chỉ phòng vé Nguyen Trai str. Nguyen Cu Trinh Ward. Dist.1 Ho Chi Minh City. VietNam
 • Số Fax phòng vé +84-8-3920 5666
 • Thời gian hoạt động của quầy vé Monday~Friday : 08:00 – 16:30/Saturday : 08:00 – 12:00
Liên hệ
4.83 (96.67%) 6 votes